Naši spokojení klienti

Váháte, jestli jsme ti praví? Možná vám při rozhodování pomohou naše reference. Zlepšováním použitelnosti uživatelského rozhraní u softwarových aplikací a webových portálů se zabýváme od roku 2007 a za tuto dobu jsme měli příležitost spolupracovat například s těmito zajímavými klienty:

Uživatelské rozhraní domácích spotřebičů Siemens i2Home

Pracovali jsme na návrhu grafického uživatelského rozhraní elektronického obchodu ovládaného pomocí TV a dálkového ovladače. Tento projekt pro nás byla velká výzva mimo jiné proto, že cílovou skupinou byli senioři - lidé, kteří mají jen velmi malé zkušenosti s používáním virtuálního prostředí.

Spolupráce na zlepšení použitelnosti e-shopu Alza.cz

Jako provozovatel největšího e-shopu s počítači a elektronikou v České republice Alza.cz jsme si uvědomili, jak významně ovlivňuje snadná použitelnost našeho elektronického obchodu růst našich objednávek. Intoit interfacing poukázal na základní příležitosti ke zlepšení v oblasti přehlednosti a ergnomie a posunul nás správným směrem.

—Ing. Tomáš Havryluk, Alza.cz

Optimalizace UI Znalostní Báze pro OpenOne, a. s.

V rámci inovace našeho produktu Znalostní Báze, která tvoří jeden z modulů komplexního SW řešení pro Kontaktní centra s názvem OneSolution jsme se rozhodli k vývoji tenkého klienta přizvat i experty na uživatelské rozhraní. Spolupráce s intoit interfacing nám přinesla silnou konkurenční výhodu v podobě jednoduššího a uživatelsky přívětivějšího rozhraní, se kterým denně pracují stovky zaměstnanců našich klientů. Přestože významnou roli v růstu oblíbenosti OneSolution sehrála optimalizace jednotlivých screenů, za hlavní přínos považuji zlepšení ergonomie celé aplikace, což znamená pro koncové uživatele při denním provozu nezanedbatelnou časovou úsporu. Nedílnou součástí spolupráce bylo také proškolení analytického, vývojového a testovacího týmu, abychom v budoucnu byli schopni samostatně navrhovat řešení dle ergonomických a grafických standardů.

–Ing. Martin Literák, OpenOne, a.s.

Konzultace uživatelského rozhraní WebSaver (Mac OS X)

Poprvé jsme konzultací ohledně uživatelského rozhraní využili během vývoje nové verze populárního spořiče obrazovky WebSaver. Dostali jsme se k problematickým otázkám ohledně intuitivnosti konfiguračních obrazovek - potřebovali jsme zachovat jednoduchost nastavení a přitom poskytnout uživatelům velké množství voleb a funkcí. Analýzu problému zvládl intoit interfacing velmi rychle a hned první návrh řešení se po otestování ukázal jako přesně to, co jsme hledali. Od té doby využíváme rychlé konzultace vlastně pro všechny naše produkty.

– MgA. Jiří Hrabák, SandwichLab WebSaver